McDonald's i Kina Foto: Kjell Fredriksson

Kina

Med ett jättesprång intar den kinesiska tigern världsmarknaden. BNP växer med runt tio procent per år och tack vare WTO-medlemskapet integreras Kina alltmer i världssamfundet.

Fotograf Kjell Fredriksson och journalist Sören Viktorsson har regelbundet, sedan 1994, bevakat Kina. Vi gör årligen reportage-resor, från Peking i norr till Hainan-ön på Kinas sydspets.

Kjell Fredrikssons Kina-bilder har varit utställda bl a på Stadsmuséum i Stockholm samt i en rad europeiska huvudstäder.

Sören Viktorsson talar god vardagskinesiska och har även studerat en tid på universitet i Peking.

Vi har ett mycket gott nätverk på plats i Kina, som gör att vi kan komma till och skildra äktkinesiska miljöer. Vårt senaste stora Kina-projekt var en tolv sidors special i tidningen Entreprenör.